23. maj 2019, Hiša medu Božnar, Polhov Gradec
Osrednji dogodek skupne akcije Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2019 Dediščina preteklosti je dota prihodnosti

15.00–15.30: Prihod udeležencev
15.30–15.40: Pozdrav mag. Andreja Sotoška, Andragoški center Slovenije, pozdrav predstavnika Občine Dobrova Polhov Gradec
15.40–16.00: Nasa dediščina – le ponos ali tudi obveznost? Magdalena Tovornik, Slovenska nacionalna komisija za Unesco
16.00–16.30: Več kot med, Mag. Malči Božnar, Hiša medu Božnar
16.30–18.00: Obujamo in ohranjamo dediščino – ker nam je mar! Pogovor z Dušico Kunaver, Jožetom Prahom in Lujzom Srako
18.00: Druženje in kratek pohod po učni poti

Povezovalka dogodka: Zvonka Pangerc Pahernik
Več na: http://tvu.acs.si, prijave na: tvu@acs.si.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujemo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.