Košarica: Skupaj:0,00 €
Telefon: 01 364 00 20 

Čebelja družina

ČEBELA ČISTILKA
Ko se čebele po 21 dneh izležejo iz jajčeca, že po dveh urah pričnejo z delom. Najprej so čistilke. To delo opravljajo približno 6 dni.

ČEBELA DOJILJA
Med 6. in 12. dnem se čebelam delavkam razvijejo goltne žleze, ki izločajo matični mleček. Z matičnim mlečkom čebele dojilje hranijo mlade ličinke nekaj dni, matico pa celo življenje.

ČEBELA GRADITELJICA
Med 12. in 18. dnem se čebelam delavkam razvijejo voskovne žleze. Z voskom, ki ga izločajo, gradijo celice satja. Satje služi matici za zaleganje jajčec, delavkam pa za skladiščenje cvetnega prahu in medičine.

ČEBELA STRAŽARKA
čebelam delavkam po 18. dnevu zakrknejo goltne in voskovne žleze, razvije pa se jim strupna žleza. Takrat nastopijo delo stražarke. Ko stražijo ob vhodu v panj utripajo s krili in s tem hkrati skrbijo tudi za zračenje panja.

ČEBELA NABIRALKA
Po približno 20. dnevu življenja, čebele pričnejo letati na pašo. V naravi nabirajo nektar, mano, cvetni prah, smolnate snovi ( propolis) in vodo ter nosijo v panj. To delo opravljajo do konca svojega življenja.

MATICA
Je spolno zrela samica čebel, ki skrbi za potomstvo. V čebelji družini je ena sama matica. Vedno je obkrožena z mladimi čebelami, ki jo celo življenje hranijo z matičnim mlečkom. Matica v času paše dnevno zaleže do 2000 jajčec. Je večja od čebele delavke in živi do 5 let.

TROT
je čebelji samec, ki oplodi matico. V eni čebelji družini živi nekaj sto trotov. Troti so daljši in širši od čebel delavk. Nimajo organov za zbiranje hrane, niti nimajo žela. Troti živijo 3-6 mesecev, od pomladi do poletja, ko je v naravi dovolj hrane. Konec poletja jih čebele delavke izženejo iz panja.

Čebelja družina na razglednicah
Vse člane čebelje družine najdete tudi na priložnostnih razglednicah, Spoznajmo čebeljo družino.

Igralne karte Črni Peter
Igralne karte Črni Peter s figurami iz čebeljega panja in priloženo knjižico Spoznajmo čebeljo družino. Lahko tudi v angleškem jeziku.