Košarica: Skupaj:0,00 €
Telefon: 01 364 00 20 

Program razvoja podeželja 2014 – 2020


Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Božnar čebelarstvo d.o.o., Polhov Gradec in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

PODUKREP 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

NABAVA SKLADIŠČNEGA ŠOTORA IN REGALOV

 

POVZETEK

Z nabavo šotora želimo povečati skladiščne kapacitete in izboljšati delovne pogoje.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V sklopu naložbe bomo nabavili skladiščni šotor in regale, ki bodo omogočili pregledno shranjevanje surovin in izdelkov.

 

CILJI

  • Povečanje proizvodnih kapacitet

  • Lažje delo in boljša preglednost

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Povečanje prodaje in razvoj novih izdelkov

 

POVEZAVE

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA Republike Slovenije 2014-2020

www.program-podezelja.si

 

Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm