Med     Zdravje    Kozmetika    Čokolada     Sladki butik     Darila     Vosek

BEE SIRUP (PKP projekt, 1.2.2020 do 30.6.2020)

BEE SIRUP (PKP projekt, 1.2.2020 do 30.6.2020)

V podjetju Božnar čebelarstvo d.o.o. v letošnjem letu sodelujemo pri projektu "Priprava medenega sirupa iz čebeljih pridelkov in rastlinskih izvlečkov (BEE SIRUP)". Aktivnosti se izvajajo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Univerze v Ljubljani, v okviru projektov Po kreativni poti do znanja (PKP). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in daje možnost študentom za pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin za uspešen prehod iz izobraževalnega sistema v delovno okolje.

Pri projektu sodeluje šest študentk Biotehniške fakultete različnih smeri študija (Živilstvo in prehrana, Živilstvo, Mikrobiologija, Hortikultura in Ekonomika naravnih virov). Aktivnosti potekajo v podjetju Božnar čebelarstvo d.o.o. in na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete. Pri delu jih vodijo pedagoški mentorji in delovni mentor iz našega podjetja, Primož Božnar, ki je vključene študentke seznanil s podjetjem in svojim delom, vodil pripravo medenih sirupov v podjetju in študentke poučil o osnovah čebelarjenja in jim tudi praktično prikazal delo s čebelami.

V okviru projekta želimo razviti medeni sirup iz medu in matičnega mlečka slovenskega porekla ter izbranih rastlinskih izvlečkov in tako razširiti svojo ponudbo in prispevati nov funkcionalni izdelek v segment naravnih živil/prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih pridelkov. Vključene študentke aktivno sodelujejo s specifičnimi aktivnostmi pri različnih fazah projekta. Pregledale so tržišče in pojavnost medenih sirupov, pripravile spletno anketo, s katero smo potrošnike povprašali o pogostosti nakupa in uživanja čebeljih pridelkov in izdelkov iz njih, vzrokih za uživanje in drugih dejavnikih nakupnih odločitev. Na osnovi rezultatov smo oblikovali recepture medenih sirupov za različne populacijske skupine. V mesecu juniju smo sirupe pripravili, jih senzorično ocenili, trenutno izvajamo kemijsko in mikrobiološko analizo, oblikovali bomo tudi informacijo za označbo izdelka in ceno. Medene sirupe bomo ocenili tudi s potrošniki na terenu. Na osnovi pridobljenih rezultatov bomo proučili možnost vključitve novega, atraktivnega izdelka iz naravnih surovin – medenega sirupa v naš prodajni program. Medene sirupe bosta lahko pokusili tudi na 27. Dnevih medu, ki bodo od 6. do 9. avgusta v Hiši medu Božnar.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

0