Med     Zdravje    Kozmetika    Čokolada     Sladki butik     Darila     Vosek

Giovanni Antonio Scopoli in čebele

Giovanni Antonio Scopoli in čebele

Utemeljitelj naravoslovja na Slovenskem Giovanni Antonio Scopoli je že leta 1763 podrobno in obširno opisal našo čebelo (apis mellifica). Na predavanju v Prirodoslovnem muzeju Slovenije ga bo 12. 9. 2019 ob 19. uri predstavil Janez Gregori.

copoli Giovanni Antonio, naravoslovec in zdravnik, r. 3. ali 13. jun. 1723 v mestecu Cavalese na juž. Tirolskem dr. Francu Antonu, pravniku in uslužbencu trientskega škofa, u. 8. maja 1788 v Paviji. Osn. šolo je obiskoval v Cavalese, gimn. v Trientu in Hallu, medic. študiral v Innsbrucku, sam pa še patologijo in terapevtiko ter po treh letih prom. 1743. Bil je več let zdravnik po bolnicah v Cavalese, Trientu, Benetkah; 1749 se je por. s plemkinjo iz Cavalese, Marijo Miorini. Po posredovanju šefa sanitete v Trientu je spremljal kot zdravnik sekov. škofa na potovanju v Gradec in Seckau, ostal dve leti na Štaj. in se pripravil na izpite na dunaj. univ., da bi lahko izvrševal prakso po vsej Avstriji. Leta 1753 je šest ur branil svojo disertacijo pred komisijo s predsednikom Gerhardom van Swietenom in bil aprobiran. Kot najvrednejšemu kandidatu obljubljenega prvega prostega fizikata (Linz) ni dobil, pač pa Idrijo, kjer je za zdravnika zaprosil tamkajšnji rudn. ravnatelj Ant. Hauptmann, ki je u. tik pred S-jevim prihodom.

0